European Prospects
Exploring European Identity through Photography

Ffotogallery Platform // Instagram Residencies

Residencies | 01 January 2018 - 31 December 2018

Ffotogallery Platform is an online project created to help emerging photographers and lens-based artists make their work accessible to a wider audience, including industry professionals and peers through Ffotogallery's network, and to help create links within the photographic and artistic community. Selected participants will be offered a 1 week residency on the Ffotogallery Platform Instagram account. 


The Platform will launch in January 2018 as part of 40:40 Vision, a year long celebration of events, projects and exhibitions to celebrate Ffotogallery's 40th Birthday. If you're interested in getting involved, please email a short proposal including some examples of your work to [email protected]

---------

Mae Platfform Ffotogallery yn brosiect ar-lein a grëwyd i helpu ffotograffwyr ac artistiaid addawol yng nghyfryngau'r lens i ddenu cynulleidfa ehangach i’w gwaith – cynulleidfa a fydd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chyfoedion yn rhwydwaith Ffotogallery. Bydd hefyd yn fodd i helpu i greu cysylltiadau oddi mewn i'r gymuned ffotograffig ac artistig. Bydd cyfranogwyr dethol yn cael cynnig preswyliad wythnos o hyd ar gyfrif Instagram Platfform Ffotogallery.

Caiff y Platfform ei lansio ym mis Ionawr 2018 yn rhan o 40:40 Vision, rhaglen blwyddyn o hyd o arddangosfeydd, prosiectau a digwyddiadau i ddathlu pen-blwydd Ffotogallery yn 40 oed. Os hoffech chi gymryd rhan, e-bostiwch amlinelliad byr o brosiect posib ynghyd ag ambell enghraifft o'ch gwaith at [email protected].