European Prospects
Exploring European Identity through Photography

Made in Roath Artist Opportunity

Open calls | 31 March 2017

Sgroliwch i lawr am cyfieithiad Cymraeg

Community Gardens Residency/Commission
madeinroath are looking for expressions of interest from artists with an interest in growing, eating, ecology, sustainability, public and social spaces and community engagement within contemporary practice.
We have secured funding to look at developing the cultural and community offer of public, community garden spaces within Roath, and have identified two gardens to work with - Mackintosh Community Garden and Plasnewydd Community Garden (Shelley Gardens) - as well as space and time to develop and research within g39 gallery’s Unit(e) programme.

Deadline for applications: Friday 31 March, 5pm
Artist fee: £3000 - click below for more information
Applications should be sent to [email protected], files and attachments no larger than 6MB

Gardd Gymunedol Preswyliad/Comisiwn
Mae madeinroath yn chwilio am artistiaid a chanddynt ddiddordeb mewn tyfu, bwyta, ecoleg, cynaladwyedd, mannau cyhoeddus a chymdeithasol ac ymwneud cymunedol yng nghyd-destun gwaith artistig cyfoes.

Rydym wedi sicrhau cyllid er mwyn datblygu’r ddarpariaeth ddiwylliannol a chymunedol o erddi cymunedol cyhoeddus yn y Rhath ac wedi nodi dwy ardd yr hoffem weithio gyda nhw – GarddGymunedol Mackintosh a Gardd Gymunedol Plasnewydd (Gerddi Shelley) – yn ogystal â gofod a fydd yn caniatáu i artistiaid ddatblygu gwaith ac ymchwilio, trwy gyfrwng rhaglen Unit(e) oriel g39.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 31 Mawrth, 5pm
Ffi arlunydd: £3000 - pwyswch isod am mwy gwybodaeth

Dylid anfon ceisiadau at [email protected]. Ni ddylai ffeiliau ac atodiadau fod yn fwy na 6MB.